DreamWalk* - Begeleiding na uw dood

Rondom het moment van overlijden en in de periode daarna begeeft de ziel zich door een aantal realiteitssferen (‘werelden’) op weg naar wat ik hier heel neutraal ‘het Rusthuis’ zal noemen: de plaats waar zij weer werkelijk kan herstellen van haar ervaringen op Aarde, kan reflecteren op het zojuist beëindigde leven, en zich in alle rust en wijsheid kan voorbereiden op een nieuwe incarnatie dan wel een voortzetting van haar reis elders in het Universum.

BE0CD301-8E2A-459E-A32D-C13E3DF8D1D0_1_201_a.jpeg

Een DreamWalker is iemand die met de pas gestorvene meewandelt door deze werelden, op weg naar het Rusthuis. Een betrouwbare, compassievolle aanwezigheid; als een vriend die de weg kent en het pad verlicht. Als u weet of vermoedt dat u binnen niet al te lange tijd gaat sterven – zult overgaan naar de andere zijde – kan ik u daarin als DreamWalker bijstaan.

(*The term DreamWalk is a registered trademark of Crimson Circle IP, Inc.)

De verbintenis die ik aanga

Bij voorkeur, en indien mogelijk, spendeer ik reeds vóór uw overlijden al wat tijd met u, simpelweg om in elkaars gezelschap te Zijn, samen te ademen, rust te voelen. Zo u wenst – en opnieuw indien mogelijk – kan ik ook bij het moment van uw overgaan aanwezig zijn.

 

Vanaf het moment dat u overgegaan bent naar de andere zijde, spendeer ik iedere dag – ongeveer op hetzelfde tijdstip – actief een uur aan de DreamWalk. Dat betekent dat ik dan bewust contact met uw ziel maak en verder niets anders doe. Ik loop dan met u mee door de werelden hierna en verlicht simpelweg het pad. Ik ben dan uw ijkpunt, de geruststellende aanwezigheid. Ik verbind mij hiertoe, ongeacht hoe lang uw ziel nodig heeft voor het bewandelen van het pad. Gemiddeld is dat zo’n 10 dagen, maar het kan ook korter of langer zijn.

 

Ik laat u onder geen beding in de steek. Ik wandel met u mee tot u goed en wel het Rusthuis heeft bereikt, dan wel tot u ervoor gekozen heeft om in één van de andere werelden te blijven.

 

Buiten dit dagelijkse uur, leid ik gewoon mijn normale leven. Ik blijf echter op zielsniveau wel met u verbonden. Daarom houd ik mij gedurende deze periode aan de volgende voorschriften:

  • Ik eet geen vlees of vis, aangezien de geur van dood vlees negatieve energieën kan aantrekken.

  • Ik onthoud mij van seksueel contact met anderen, aangezien dit voor de overledene die ik begeleid op een verstorende manier voelbaar kan zijn.

  • Ik drink geen alcohol en gebruik uiteraard sowieso nooit verslavende middelen.

  • Ik draag geen metalen juwelen, aangezien deze mijn energetisch veld kunnen verstoren. Bovendien is het een vorm van respect voor de overledene om tijdens de DreamWalk enigszins sober door het leven te gaan.

 

Wat ik NIET doe

Tijdens de DreamWalk ben ik enkel uw gids. Ik doe geen healing, soul retrieval, of ander ‘spiritueel sociaal werk’, aangezien dat niet mijn taak is en ik mezelf daarmee bovendien in de problemen kan brengen.

 

Ik begeleid onder geen beding mensen die zelfmoord hebben gepleegd (euthanasie is een uitzondering!), of mensen die verslaafd waren aan alcohol, drugs (ook softdrugs), of andere geestverruimende middelen. U bent hierover 100% open en eerlijk, anders kunt u mij in gevaar brengen. Als ik het gevoel krijg toch met een verslaafde te maken te hebben, behoud ik mij het recht voor om de DreamWalk per direct te beëindigen.

 

(N.B. Dit is geenszins bedoeld als ‘oordeel’ over mensen die verslaafd zijn of zelfmoord plegen. Het is puur een veiligheidskwestie. Er zijn aan de andere zijde getrainde lichtwezens die klaarstaan om deze mensen te helpen.)

 

Uw bijdrage, en wat u kunt verwachten

Ik reken voor een DreamWalk 1.400 euro, uiteraard te betalen vóór uw overlijden. Dit bedrag vertegenwoordigt de tijd die ik dagelijks aan de DreamWalk besteed (stel dat uw ziel er 12 dagen voor nodig heeft, dan zijn dit dus 12 uren), de commitment die ik daarbuiten aanga om mij aan bovengenoemde voorschriften te houden, plus het feit dat ik – gezien de intieme aard van de verbinding die ik tijdens de Dreamwalk met mijn cliënt aanga – accepteer dat ik mogelijk te maken krijg met de gevoelens van de cliënt, en de cliënt met die van mij. Ik ben tijdens de DreamWalk 24/7 met u verbonden en moet in deze periode dus extra goed zorgen dat ik zelf in balans ben, opdat de cliënt aan de andere zijde geen ‘last’ van mij heeft, en als de cliënt aan de andere zijde bijvoorbeeld te maken krijgt met gevoelens van boosheid, verdriet, of teleurstelling, dan kan dat voor mij voelbaar zijn en moet ik daar dus mee omgaan. Tot slot houd ik mij altijd aan een aantal ethische voorschriften, die u hier kunt nalezen.

 

Belangrijk!

Ik ‘ken de weg’ door de werelden tot aan het Rusthuis, maar niet elke overledene bewandelt het pad ook helemaal tot aan het Rusthuis. Sommigen kiezen ervoor om in één van de tussenliggende werelden te blijven. Ik ga daar niet achter u aan. Ik blijf op het pad, zodat u mij en het pad altijd weer terug kunt vinden. Als ik gedurende drie achtereenvolgende dagen geen contact meer met u kan krijgen, bent u ergens heengegaan waar ik niet kan volgen en zal ik de DreamWalk beëindigen.

 

Als u het pad niet helemaal tot aan het Rusthuis bewandelt, betekent dat niet dat er iets ‘mis’ is gegaan. Het betekent enkel dat uw ziel een andere keuze heeft gemaakt. Deze keuze moet te allen tijde gerespecteerd worden, vandaar dat ik u dus ook niet zal dwingen om terug te keren naar het pad, mocht u ergens anders heen zijn gegaan. Niets is voor eeuwig: iedere ziel bereikt ooit het Rusthuis en komt uiteindelijk terug in het Licht. Of dat na dit leven is of pas op een later moment, is iets dat enkel uw ziel weet en kan besluiten.