top of page

Redactie

Laat uw tekst redigeren, zodat hij professioneel overkomt en uw boodschap optimaal tot haar recht komt.

U kunt kiezen voor enkel tekstuele revisie of voor volledige inhoudelijke redactie.

Bij inhoudelijke redactie bekijk ik voor u onder meer het volgende:

 

Is uw tekst…

 

 • vloeiend

 • logisch

 • overtuigend

 • consequent in taalgebruik en stijl

 

Bij tekstuele revisie corrigeer ik voor u onder meer:

 

 • spel- en typefouten

 • taalfouten

 • correct en consequent gebruik van interpunctie

 • correct en consequent gebruik van tabs, witregels e.d.

Editing

Have your work edited so that it looks professional and so that your message comes across exactly as you intended.

You may opt for technical editing only, or choose full content editing.

When editing the content of your text, I will - amongst others - pay attention to the following:

 • Does your text read smoothly?

 • Does it makes sense?

 • Is it convincing?

 • Are language and style consistently used throughout?

With technical editing, I will - amongst others - ensure...

 • correction of spelling errors and typos

 • correction of grammatical errors

 • correct and consistent use of punctuation

 • correct and consistent use of tabs, blank lines, etc.

bottom of page