top of page

Tarieven en BTW

Boekvertalingen: €0,06 per woord in de brontekst.

Overige vertalingen, en redactiediensten: €45,- per uur (N.B. €49,- per uur vanaf 01 feb. '23).

Literaire en andere 'kunstzinnige' vertalingen: vrij van BTW.

Overige vertalingen, en redactiediensten: 21% BTW.

Rates and VAT

Book translations: €0,06 per word in the source text.

All other translations, and editing services: €45,- per hour (please note: €49,- per hour as of 01 Feb. '23)

Literary and other 'artistic' translations: free from VAT.

All other translations, and editing services: 21% VAT.

bottom of page