top of page

Tarieven en BTW

Boekvertalingen: €0,05 per woord in de brontekst.

Overige vertalingen: €45,- per uur.

Literaire vertalingen: vrij van BTW.

Overige vertalingen: 21% BTW.

Rates and VAT

Book translations: €0,05 per word in the source text.

All other translations: €45,- per hour.

Literary translations: free from VAT.

All other translations: 21% VAT.

bottom of page